Personaliseren

Wij bieden u graag de mogelijkheid om onze producten helemaal aan te passen aan uw vraag. Hiervoor bieden wij u graag de volgende mogelijkheden.

 • Kleur : Onze vaste collectie beperkt zicht tot de meest gevraagde houtkleuren. Bij sommige producten is er echter wel de mogelijkheid om het hout in een andere kleur dan de standaardkleur te verkrijgen. Wil u graag een bepaalde kleur of afwerking ? Neem contact op met service@barometers.com , om de mogelijkheden te bekijken. Voor een kleur die afwijkt van de standaard vragen wij een meerprijs van 10 % op het product.
 • Logo’s : Logo’s kunnen op sommige producten verwerkt worden op de wijzerplaat. Dit kan met één of meerdere kleurendruk,ook voor zelfs één exemplaar. Wij dienen van u een pdf of bij voorkeur een AI bestand te ontvangen, wat vervolgens naar uw wensen kan verwerkt worden. Kostprijs hiervan is afhankelijk van de kwaliteit van de toegeleverde file en de complexiteit van het bestelde product. Meestal bedraagt de kostprijs tussen 50 -80 €.
 • Tekst, datums, tekening, .. : Wil u graag een blijvende herinnering aanbieden ter gelegenheid van een speciale gelegenheid. Een huwelijk, een verjaardag, jubileum, .. dan kan u de verfraaien met een persoonlijke toets. U kan ons een file bezorgen, of wij kunnen u een voorstel doen in overleg. De kostprijs zal wellicht ook 50 tot 80 € bedragen.
 • Taal : in een samenwerking met Jacob Ten Hoeve, Joure, kunnen wij u een aantal producten aanbieden in verschillende streektalen. Oa. een versie in de Friese taal, maar ook een heel aantal andere dialecten. Heeft u hierin interesse, aarzel niet om ons te contacteren.

Reparaties

We bieden uiteraard een uitgebreide reparatieservice aan op “Dingens” producten. Maar u kan ook bij ons terecht voor reparaties van oude of antieke barometers.We willen echter wel benadrukken ons nooit instrumenten toe te zenden, alvorens contact met ons te nemen en hierover een akkoord te hebben. Producten die onvoldoende verpakt zijn, kunnen onherstelbaar beschadigd worden wanneer het transport door een ondeskundige vervoerfirma gedaan wordt. Wij kunnen hiervoor in geen elk geval aansprakelijk gesteld worden.

Het zal vaak voorkomen dat een barometer niet veilig verzonden kan worden. In dat geval lossen wij dit op door eigen transport te regelen. We dienen hierbij wel uitdrukkelijk te vermelden, dat hier soms een lange termijn overheen kan gaan. Hiermee dient u rekening te houden en akkoord te willen gaan. De ophaling en levering van reparaties is enkel mogelijk door eigen vervoer, wanneer dit gecombineerd wordt met bezoeken in de regio.

.

 • Innovacelli Barometers : De Innovacelli Barometers zijn uiterst gebruiksvriendelijk. Deze barometer kan u niet mengen, gezien er slechts één vloeistof gebruikt wordt. Luchtbellen tussen de vloeistof kan men makkelijk zelf verwijderen. Ik wijs u hiervoor graag door naar de Gebruiksaanwijzing bij de Productinformatie. Mocht zich desalniettemin een ander probleem voordoen (glasbreuk, ed ..) , gelieve eerst contact op te nemen. De barometer kan in bepaalde gevallen door een bode worden opgehaald, mits het product goed verpakt is in de originele verpakking of een deugdelijk alternatief. Wanneer het gaat om de grote en/of breekbare modellen, dient dit door eigen vervoer dient te worden opgehaald. Gelieve rekening te houden dat in dit geval de servicetermijn aanzienlijk langer kan zijn.
 • Kwik Barometers: WIJ AANVAARDEN GEEN BAROMETERS OF THERMOMETERS MET KWIK MEER TER REPARATIE.
 • Mechanische Barometers : Voor de reparatie van Dingens producten hebben we een ruime voorraad. Voor oudere barometers kan het voorkomen, dat vervangonderdelen niet meer beschikbaar zijn. Hiervoor kan niet altijd een alternatief geboden worden. Wij repareren ook instrumenten van andere producenten, in de mate dat wij onderdelen van deze specifiek merken beschikbaar hebben. Voor echter contact met uw dealer of met ons op te nemen, kan u zich best wel verzekeren of de barometer die u hersteld wenst te hebben, voldoende waardevol is. In dit segment artikelen is een groot deel van de barometers zeer beperkt in waarde. De basiskost voor een reparatie kan al snel hoger zijn dan de waarde van het product.
 • Antieke Barometers : WIJ AANVAARDEN GEEN BAROMETERS OF THERMOMETERS MET KWIK MEER TER REPARATIE.
 • Thermometers, stormflessen, ed. : We bieden tal van producten aan die u nodig kan hebben voor het restaureren van barometers. Een ruime voorraad van diverse producten is beschikbaar om aan uw wensen te voldoen.
 • Klokken : De klokken van Dingens bevatten quartz mechanismes van Europese oorsprong. Deze zijn kwalitatief de beste op de markt. Mocht er zich niettemin een probleem voordoen, is het vrij eenvoudig om een mechanisme te vervangen. Het verzenden van een mechanisme is doorgaans geen probleem. Let wel : indien u een breekbare klok per bode zou zenden, kan noch de dealer, noch wij , verantwoordelijk worden gesteld, indien deze stuk zou toekomen. Het is ook in dit geval aangeraden eerst contact te nemen, alvorens actie te ondernemen.

Voor alle vragen over reparaties kan u zich richten tot uw lokale dealer. Indien u toch nog blijft met technische vragen, kan u ons bij voorkeur steeds contacteren op : paul.dingens@barometers.com. Wij trachten u zo snel mogelijk te helpen.

Bent u verdeler ?

 • Wij willen u graag ondersteunen voor uw service en bieden daarom een uitgebreide reparatiedienst aan. Vaak is het niet mogelijk of veilig om barometers per bode te verzenden en dienen reparaties door eigen vervoer te worden opgehaald. Houdt u dan wel rekening met een lange leveringstermijn, afhankelijk van de plaats en de frequentie van onze bezoeken in uw regio. Het is raadzaam uw consument hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.
 • Voordat u een reparatie aanvaard, is het zeker zinvol zich te vergewissen of deze nog wel de waarde heeft om hersteld te worden. Er zijn heel wat producten in massa op de markt gebracht die eigenlijk waardeloos zijn. Voor het behandelen van een reparatie dienen we - ongeacht de waarde - een vaste onkostenvergoeding aan te rekenen. Indien de consument een emotionele waarde hecht aan het instrument, moet hij zich rekenschap geven dat een mogelijke herstelling misschien de waarde overstijgt.

Garantie

​Dingens bvba garandeert haar producten voor een periode van 3 jaar. Deze garantie omvat de werking en het uitzicht van het volledige toestel. Indien er gegronde redenen zijn, wordt het toestel hersteld of vervangen, volgens ons inzicht en vrij van kosten.

Beschadigingen, veroorzaakt door uitwendige factoren of door ondoordeelkundig gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op de garantie, breng dan het toestel in originele verpakking naar de plaats van de aankoop, of indien dit niet mogelijk is, contacteer dan onze firma : service@barometers.com

Over ons

LET OP : het bureel is enkel geopend op vrijdag namiddag van 13 00 u tot 17 00 u. Of op afspraak.

Of contacteer me voor een afspraak op mobiel nr : (0032) (0)472 79 66 64

DINGENS Barometers & Clocks werd opgericht in 1965. Een halve eeuw ervaring vormt de basis voor de productie van deze unieke instrumenten.Naast barometers staat Dingens ook voor de restauratie, productie en verkoop van weerstations en klokken.

We staan voor de productie, verkoop en export van:

 • Innovacelli Barometers (kwikvrije barometers)
 • Innovacelli FOX Barometers (kwikvrije barometers)
 • Mechanische barometers (metaal barometer - aneroïde barometer – Vidi barometer)
 • Adie barometers (Tendens-barometers - gasbarometers)
 • Weerstations (meteostations)
 • Fitzroy stormfles (stormbarometers)
 • Galileo thermometers (thermometers)
 • Vochtigheidsmeters (psychrometers)
 • Designklokken & Glasklokken (quartz klokken)
 • Vervangonderdelen of reserveronderdelen voor alle merken, types en systemen barometers.
 • VANAF HEDEN AANVAARDEN WIJ GEEN BAROMETERS MET KWIK MEER VOOR REPARATIE


Algemene verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

1. Alle goederen worden af fabriek getransporteerd en vervoerd ten laste van de koper.

2. Alle goederen en opdrachten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na de levering of het beëindigen van de werken. Iedere klacht of opmerking dient ons binnen de gestelde termijn te bereiken om ontvankelijk te zijn.

3. Wij doen ons best om de vooropgestelde levertermijnen te respecteren. Een vertraging in de levering of opdracht annuleert de opdracht niet.

4. Alle prijsaanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tot er een opdracht ontstaat. De overeenkomsten met onze vertegenwoordigers worden pas bindend na een schriftelijke bevestiging.

5. Betalingen: Facturen zijn netto contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken op het moment van verkoop.

Alle facturen zijn betaalbaar te Beverlo-Beringen, België. Betalingen waarbij geen contante betaling vereist wordt, moeten uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden. De korting van 2% op het nettobedrag mag slechts bij vervroegde betaling binnen 8 dagen na factuurdatum afgetrokken worden. Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt, is op het verschuldigde bedrag van rechtswege een intrest van 12% verschuldigd. Deze intresten blijven lopen tot op de dag van de betaling, ongeacht het feit of er een gerechtelijke procedure werd ingesteld. Indien er geen betaling volgt binnen 8 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 Euro. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet bestaande beschouwd.

6. De goederen blijven tot en met de volledige betaling, eigendom van Dingens BV bvba.

7. Alle taksen, Btw, zijn altijd ten laste van de koper of opdrachtgever.

8. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht te Beringen en de Rechtbanken te Hasselt, België bevoegd.

9 De advies- verkoopsprijslijst die Dingens bvba aangeeft voor zijn producten dient ten alle tijden gerespecteerd te worden.

Hoe gebruik je een barometer?

Wat meet een barometer?

Een barometer meet de druk van de lucht (atmosfeer). De atmosfeer wordt opgewarmd door de zon en gaat uitzetten. Zo wordt een hoge luchtdrukgebied gevormd. Maar de aarde is beweging en de zon warmt zo constant andere types van oppervlakte op. Oceanen, woestijnen, stedelijke gebieden, platteland of berggebieden… Elk type ondergrond zorgt voor een andere opwarmsnelheid, waardoor de drukgebieden die gevormd worden steeds wisselend zijn. Bovendien draait de aarde constant om zijn as waardoor cirkelvormige bewegingen ontstaan. De bewegingen van verschillende drukgebieden veroorzaken luchtverplaatsingen (wind). De wind in de troposfeer (laagste luchtlaag) veroorzaakt het weer zoals wij dit waarnemen.

Atmosfeer

Wat voorspelt de barometer?

Vormt zich een hoge luchtdrukgebied, dan zal de bewolking door de windbeweging worden afgevoerd naar een lager luchtdrukgebied. Maar indien de luchtdruk daalt, zal zich een omgekeerde beweging voordoen. De bewolking, met de daaraan verbonden neerslag, zal zich in het naar het centrum van het lage luchtdrukgebied begeven. Een barometer zal de bewegingen van de luchtlagen meten en kan op deze manier de weersveranderingen in Uw directe omgeving voorspellen.

Een sterk dalende luchtdruk kondigt regen aan. Een hoge luchtdruk voorpelt mooi weer.

Hoe lang duurt het voor het weer zal veranderen?

De snelheid van weersverandering hangt af van de snelheid van luchtdrukverandering. Daalt of stijgt de druk langzaam, dan zal de weerstverandering klein, soms zelfs nauwelijks zichtbaar, zijn. De verandering zal dan 24 tot 48 uren duren. Is er een zeer plotse verandering (vaak een fikse daling), dan zal het weer op enkele uren totaal kunnen omslaan. Veel voorkomend zijn de voorjaarsstormen en onweders in de zomer. Deze worden vaak tot 2 tot 6 uren op voorhand aangekondigd door een “luchtdrukval” van meer dan 15 tot 30 hPa.

Voor – en najaarsstorm met hevige wind. Onweer in de zomer bij heftige luchtdrukdaling.

De weerkaart

Elk seizoen heeft zijn typische kenmerken. Bijvoorbeeld : een hoge luchtdruk zal de bewolking doen verdwij­nen en staat in de zomer garant voor een warme dag. Doch in de winter zal een open lucht net zorgen voor zonnige – maar koude dag. De bewolking die als een deken omheen de aarde zit, kan dan immers het temperatuurverlies niet tegenhouden. Daarom vindt u hieronder een weerkaart die u zal helpen om de weersveranderingen te voorspellen.

Een hoge luchtdruk geeft aan dat de bewolking zal wegtrekken. In de zomer betekend dit warm weer, maar in de winter net vrieskou. Het “deken van de bewolking, dat normaal de afkoeling afremt , is dan immers niet meer aanwezig.

De aanwijzingen op de weerkaart vergelijkt men met de stand van de barometer. Samen met de tendens van de luchtdruk (dalend, stijgend of stabiel) kan men dan een accurate weervoorspelling maken voor een periode van ca.12 à 24 uren.


Sam Deltour

De invloed van luchtdruk op ons lichaam :

Gezond leven binnen en buitenhuis

De invloed van: luchtdruk, vochtigheid en temperatuur. De invloed van weersomstandigheden op je gezondheid.
Het nut van luchtdrukmeeting wordt vaak enkel in verband gebracht met weersvoorspelling. Luchtdruk, temperatuur en vochtigheid zijn echter ook een belangrijke factor voor gezondheid en het gevoel van “welbehagen”.

Allergieën

Zonnig en droog, dat is het ideale weertje voor ons. Maar mensen die last hebben van hooikoorts of astma zijn doorgaans wat minder enthousiast. Op die dagen treffen ze de hoogste pollenconcentraties aan in de lucht. En de wind – veroorzaakt door luchtdrukverschillen, maakt het alleen maar erger: nog meer pollen in de lucht die nog verder vliegen. Gelukkig zorgt regen wel even voor verademing voor prikkende ogen en een verstopte neus. Wordt het dus uitkijken naar de herfst? Ook niet, want de koudere temperaturen vernauwen de luchtwegen en hinderen de ademhaling van vele astmapatiënten opnieuw.

Hoofdpijn of migraineaanvallen

Als u gevoelig bent voor hoofdpijn of migraine ? Dat komt vooral door de plotse en hevige weersveranderingen. Ook vochtigheid in combinatie met erg koud of warm weer veroorzaakt meer hoofdpijn. Volgens Amerikaanse specialisten worden 51 procent van de hoofdpijnpatiënten beïnvloed door het weer. Het is belangrijk om daaraan te denken, zeggen de specialisten en de juiste preventieve maatregelen te nemen als u die vervelende hoofdpijn weer voelt opkomen.

Reumatische pijnen

Vochtig, kil en winderig weer is de grootste vijand van mensen die last hebben van artrose, reuma of pijn in de onderrug. Volgens Japanse wetenschappers zet het kraakbeen tussen de botten uit bij een plotse daling in de luchtdruk. Daardoor wordt het kraakbeen minder soepel, biedt het meer weerstand bij bewegingen en veroorzaakt het meer pijn in uw gewrichten.

Humeur

We voelen ons beter als de zon schijnt. Vooral de eerste, prille zonnestralen na een veel te lange winter worden doorgaans euforisch onthaald. Zonlicht zorgt voor een opstoot van serotonine. Dat is een chemische stof die blije en opgewekte gevoelens veroorzaakt. Maar het werkt ook omgekeerd: storm maakt ons rusteloos en van mist worden we angstig. Amerikaanse wetenschappers kwamen zelfs tot de vaststelling dat een lage luchtdruk duidelijk agressief gedrag uitlokt. Ook de winter blues is een bekend fenomeen: minder energie, slaapproblemen, verminderde eetlust, depressieve gevoelens en een verlaagde concentratie. En dat allemaal door een gebrek aan daglicht en zonnestralen waardoor onze hypothalamus (een deel van onze hersenen) uit balans raakt.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor een daling in de atmosferische druk. Zij lopen een verhoogd risico om in het ziekenhuis te belanden. Hoe sneller de druk daalt, hoe meer last ze kunnen krijgen van contractiepijnen. Dat kan zelfs tot een bevalling leiden, ook wanneer de uitgerekende datum eigenlijk nog veraf is. Het vrouwelijk lichaam reageert als een barometer: de baarmoeder is een soort elastische zak die uitzet en samentrekt door veranderingen in de atmosferische druk.

Alertheid

Zelfs ons brein is niet ongevoelig voor weerswisselingen en reageert soms alerter en dan weer verwarder. Twaalf proefpersonen moesten teksten lezen of memoriseren terwijl wetenschappers speelden met de luchtdruk. Zelfs op kleine veranderingen reageerden de proefpersonen anders. En wanneer de wetenschappers stormachtig weer simuleerden, door de luchtdruk snel en willekeurig te veranderen, vertoonden ze allemaal concentratiestoornissen. Luchtdruk beïnvoedt de bloeddruk en die heeft een invloed op de hersenactiviteit, zeggen de wetenschappers in hun International Journal of Biometeorology. Logisch dus dat je werknemers minder goed presteren bij slecht weer of je leerlingen echt niet willen opletten.

Vermoeidheid en uitputting

Zonneschijn doet ons lichaam het noodzakelijke vitamine D produceren. Maar te veel zon zorgt voor uitputting en vermoeidheid. Hitte is zelfs de belangrijkste weersgebonden doodsoorzaak. Mensen die snel last hebben van de warmte moeten oppassen voor een hartaanval, een beroerte of ademhalingsproblemen. De hittegolf van 2003 zorgde in Europa voor 35.000 sterfgevallen. En in de Verenigde Staten doodde de hitte al meer mensen dan alle andere weersomstandigheden samen, orkanen inbegrepen.