Garantie

​Dingens bvba garandeert haar producten voor een periode van 3 jaar. Deze garantie omvat de werking en het uitzicht van het volledige toestel. Indien er gegronde redenen zijn, wordt het toestel hersteld of vervangen, volgens ons inzicht en vrij van kosten.

Beschadigingen, veroorzaakt door uitwendige factoren of door ondoordeelkundig gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op de garantie, breng dan het toestel in originele verpakking naar de plaats van de aankoop, of indien dit niet mogelijk is, contacteer dan onze firma : service@barometers.com