Reparaties

We bieden uiteraard een uitgebreide reparatieservice aan op “Dingens” producten. Maar u kan ook bij ons terecht voor reparaties van oude of antieke barometers.We willen echter wel benadrukken ons nooit instrumenten toe te zenden, alvorens contact met ons te nemen en hierover een akkoord te hebben. Producten die onvoldoende verpakt zijn, kunnen onherstelbaar beschadigd worden wanneer het transport door een ondeskundige vervoerfirma gedaan wordt. Wij kunnen hiervoor in geen elk geval aansprakelijk gesteld worden.

Het zal vaak voorkomen dat een barometer niet veilig verzonden kan worden. In dat geval lossen wij dit op door eigen transport te regelen. We dienen hierbij wel uitdrukkelijk te vermelden, dat hier soms een lange termijn overheen kan gaan. Hiermee dient u rekening te houden en akkoord te willen gaan. De ophaling en levering van reparaties is enkel mogelijk door eigen vervoer, wanneer dit gecombineerd wordt met bezoeken in de regio.

.

  • Innovacelli Barometers : De Innovacelli Barometers zijn uiterst gebruiksvriendelijk. Deze barometer kan u niet mengen, gezien er slechts één vloeistof gebruikt wordt. Luchtbellen tussen de vloeistof kan men makkelijk zelf verwijderen. Ik wijs u hiervoor graag door naar de Gebruiksaanwijzing bij de Productinformatie. Mocht zich desalniettemin een ander probleem voordoen (glasbreuk, ed ..) , gelieve eerst contact op te nemen. De barometer kan in bepaalde gevallen door een bode worden opgehaald, mits het product goed verpakt is in de originele verpakking of een deugdelijk alternatief. Wanneer het gaat om de grote en/of breekbare modellen, dient dit door eigen vervoer dient te worden opgehaald. Gelieve rekening te houden dat in dit geval de servicetermijn aanzienlijk langer kan zijn.
  • Mechanische Barometers : Voor de reparatie van Dingens producten hebben we een ruime voorraad. Voor oudere barometers kan het voorkomen, dat vervangonderdelen niet meer beschikbaar zijn. Hiervoor kan niet altijd een alternatief geboden worden. Wij repareren ook instrumenten van andere producenten, in de mate dat wij onderdelen van deze specifiek merken beschikbaar hebben. Voor echter contact met uw dealer of met ons op te nemen, kan u zich best wel verzekeren of de barometer die u hersteld wenst te hebben, voldoende waardevol is. In dit segment artikelen is een groot deel van de barometers zeer beperkt in waarde. De basiskost voor een reparatie kan al snel hoger zijn dan de waarde van het product
  • Thermometers, stormflessen, ed. : We bieden tal van producten aan die u nodig kan hebben voor het restaureren van barometers. Een ruime voorraad van diverse producten is beschikbaar om aan uw wensen te voldoen.
  • Klokken : De klokken van Dingens bevatten quartz mechanismes van Europese oorsprong. Deze zijn kwalitatief de beste op de markt. Mocht er zich niettemin een probleem voordoen, is het vrij eenvoudig om een mechanisme te vervangen. Het verzenden van een mechanisme is doorgaans geen probleem. Let wel : indien u een breekbare klok per bode zou zenden, kan noch de dealer, noch wij , verantwoordelijk worden gesteld, indien deze stuk zou toekomen. Het is ook in dit geval aangeraden eerst contact te nemen, alvorens actie te ondernemen.

Voor alle vragen over reparaties kan u zich richten tot uw lokale dealer. Indien u toch nog blijft met technische vragen, kan u ons bij voorkeur steeds contacteren op : paul.dingens@barometers.com. Wij trachten u zo snel mogelijk te helpen.

Bent u verdeler ?

  • Wij willen u graag ondersteunen voor uw service en bieden daarom een uitgebreide reparatiedienst aan. Vaak is het niet mogelijk of veilig om barometers per bode te verzenden en dienen reparaties door eigen vervoer te worden opgehaald. Houdt u dan wel rekening met een lange leveringstermijn, afhankelijk van de plaats en de frequentie van onze bezoeken in uw regio. Het is raadzaam uw consument hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.
  • Voordat u een reparatie aanvaard, is het zeker zinvol zich te vergewissen of deze nog wel de waarde heeft om hersteld te worden. Er zijn heel wat producten in massa op de markt gebracht die eigenlijk waardeloos zijn. Voor het behandelen van een reparatie dienen we - ongeacht de waarde - een vaste onkostenvergoeding aan te rekenen. Indien de consument een emotionele waarde hecht aan het instrument, moet hij zich rekenschap geven dat een mogelijke herstelling misschien de waarde overstijgt.