Producten

IN720.560 Innovacelli voor professioneel gebruik

#IN720.560

€2.500,00 Normale Prijs

€2.500,00 Normale Prijs

Voorraad: 1

Product informatie

De Innovacelli Barometer: een uniek product.

In 2009 ontwikkelde Dingens een barometer zonder kwik : de Innovacelli Barometer. In samenwerking met het Innovatiecentrum Limburg, IWT, Universiteit Hasselt en kennispartner Sirris. De barometer is meer passend voor deze tijd van ecologische bewustwording en bovendien zeer accuraat en duurzaam.

De kennis van bijna een halve eeuw productie werd gecombineerd met nieuwe ideeën om dan samen met onze partners tot een vernieuwend concept te komen.Technieken die bijna een eeuw hun betrouwbaarheid bewezen hebben in de luchtvaart werden omgebouwd naar een meteorologisch instrument.

Hoogtemeters in vliegtuigen zijn opgebouwd uit luchtledige metalen cellen die accuraat de omgevingsdruk meten. Deze informatie is belangrijk voor het bepalen van de hoogte waarop het vliegtuig zich op dat moment bevindt.

Bij de nieuwe barometer wordt een combinatie gebruikt van 8 van deze afgesloten luchtledige cellen, die zeer precies zullen reageren op een veranderende luchtdruk. Deze worden in verbinding gebracht met een vloeistof. Ook de vloeistof heeft specifieke kenmerken en wordt gebruikt in de luchtvaart. Deze twee worden gescheiden door een membraan dat de minste vormwijziging van de cellen overbrengt en een verplaatsing van de vloeistof veroorzaakt.

PDF: Test report analogue barometric reference Dingens

De ecologische Christiaan Huygens barometer: de schaalvergroting

In de 17 e eeuw ontwikkelde Christiaan Huygens een kwikbarometer met nauwkeurig berekende wisselende diameters, met als doel ook de kleinste drukveranderingen duidelijk leesbaar uit te vergroten. Deze uitvergrootte schaal bood veel voordelen en werd vier eeuwen lang gebruikt in kwikbarometers.

Ditzelfde concept werd behouden. De vormveranderingen van de metalen luchtledige cellen zijn minimaal en totaal niet zichtbaar. Een combinatie van diameters zorgt ervoor dat een verplaatsing van 0,001 mm in de metalen cellen uitvergroot wordt tot een schaal van 4,5 mm/ hPa. De combinatie van mechanische cellen met vloeistof is uniek en zorgt voor een wrijvingsloze overbrenging. Dit leidt tot een grote nauwkeurigheid van dit systeem. De kleinste drukveranderingen kunnen nauwkeurig geregistreerd worden. De Innovacelli Barometer biedt U een uiterst grote en leesbare schaal (45 mm/100hPa).

Hoogte-instelling

Barometers die gebruikt worden voor weerkundige doeleinden, worden steeds geijkt alsof de gebruiker zich op zeeniveau bevindt, ook al is dat in de realiteit niet zo. Niet de effectieve luchtdruk wordt gemeten, maar de luchtdruk gerelateerd naar 0 meter. Daarom dient een barometer steeds te worden ingesteld wanneer men deze voor de eerste keer gebruikt op een nieuwe hoogte. De barometer is aanpasbaar voor gebruik op elke hoogte. Van op zeeniveau tot op 8000 meter hoogte. Instellingen op hoogtes van meer dan 1000 meter hoogte zijn mogelijk op aanvraag.

Bij de Innovacelli kan men zeer eenvoudig de "hoogte instelling", aanpassen, door aan de knop onderaan te draaien, totdat de aanwijsschijf centraal in de hoogtetabel de correcte hoogte aangeeft.(Altitude setting) Wanneer U de instelling correct plaatst ten opzichte van de hoogteschaal, dan zal de barometer automatisch de correcte luchtdrukstand aangeven

Meeting van absolute luchtdruk

In toepassingsgebieden waarin men met absolute luchtdruk werkt, bieden we een ideale oplossing. Dit gegeven is van toepassing voor luchthavens, bloedonderzoek, behandeling van longpatiënten, instellingen van een lineaire versneller bij kankerbehandeling, afstellen van verbrandingsmotoren, enz... Indien gewenst kan voor de Innovacelli een variabele schaal worden aangeboden waardoor elke luchtdrukzone bereikt kan worden, zelfs tot zeer lage drukgebieden op extreme hoogtes.
Voor informatie : mail naar  sales@barometers.com

Technische voordelen van de Innovacelli Barometer

Schaalvergroting

De Innovacelli Barometers heeft een schaal die 5 maal groter is dan de oorspronkelijke Torricelli kwikbarometer (Fortin Barometer).  Dit zorgt ervoor dat men de barometer makkelijke kan aflezen. Voor de wetenschappelijke barometers, is elke MM luchtdruk nog onderverdeeld in 4 eenheden.

Temperatuurscompensatie

Temperatuurschommelingen hebben een invloed op de nauwkeurigheid van de aflezing. De invloed van temperatuur op de Innovacelli is gecompenseerd door een unieke combinatie van materialen. Hierdoor is de Innovacelli het aangewezen apparaat voor gebruik bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals o.a. de Antarctica Expedities.

Temperatuurbereik

De invloed van temperatuurverschillen is minimaal en beperkt zich tot 1 hPa per 10 °C.

Afwijkende gravitatiekrachten

Er is geen invloed van wisselende gravitatiekrachten, die bij de kwikbarometer wel een afwijking veroorzaken. De invloed van wisselende gravitatie heeft geen invloed op de lichte vloeistof die gebruikt wordt.

Dampspanning

De gebruikte olie heeft een zeer lage dampspanning, zodat deze geen invloed heeft op de aflezing. en dat in tegenstelling tot de dampspanning van kwik. Deze laatste is erg hoog, waardoor een aflezing moeilijk is (men gebruikt vaak een loep om deze af te lezen).

Wrijving

De mechanische, maar ook de kwikbarometers hebben een bepaalde afwijking door wrijving. Dit is niet het probleem van de nieuwe barometer, omwille van de lichte vloeistof en de directe overbrenging op de vloeistof.

Capilaire stuwing

Afwijkingen door capillaire stuwing of wrijving in het glas hebben bij dit systeem geen invloed op de aflezing van deze barometer.

Naar Uw noden gemaakt

Dit nieuwe systeem kan ook worden toegepast voor andere accurate lucht - en/of gasdrukmetingen. Het meetsysteem kan op maat gemaakt worden voor de gezondheidszorg, laboratoria, industrie en voor een toepassingen in de ruime zin. De vorm, grootte, schaal en reikwijdte is aanpasbaar aan de wensen van elke gebruiker.

Gebruiksvriendelijkheid

Het grote nadeel van een kwikbarometer, waarbij elke beweging nefast kan zijn en de barometer onklaar kan maken, is niet van toepassing bij de Innovacelli Barometer. Zelfs bij onzorgvuldige handelingen kan U als gebruiker luchtbellen of onderverdelingen in de vloeistof steeds zelf corrigeren. Vloeistoffen in de barometer kunnen zich niet meer met elkaar vermengen of onoplosbare luchtbellen veroorzaken. Meer informatie vindt U bij gebruiksaanwijzigingen.

Afleesbaarheid

Het gebruik van een gekleurde vloeistof maakt nieuwe de barometer makkelijker afleesbaar. (t.o.v kwik).

Duurzaam ondernemen

Het nieuwe product werd op alle aspecten zo milieuvriendelijk ontwikkeld. Er werd enkel hout gebruikt met een FSC -label (duurzaam bosbeheer).

Nauwkeurigheidscertificaat

Indien gewenst kan men voor de barometers voor professioneel gebruik een nauwkeurigheidscertificaat verkrijgen. Barometers voor Europa en Azië kunnen we leveren met een "Belac-certificaat". Voor de US en Canada kunnen we U een "NIST-tracebility certificaat" aanbieden. De meerkost voor een certificaat hangt af van het aantal gevraagde meetpunten.

Contacteer ons voor meer informatie : service@barometers.com

Transport

Het nieuwe product is uiterst gebruiksvriendelijk ontwikkeld. Het nieuwe product kan veilig getransporteerd worden, omdat de breekbaarheid tot een minimum herleid is. Er wordt geen gebruik gemaakt van toxische stoffen, waardoor er geen belemmeringen zijn voor internationaal (lucht)transport. Het product komt tegemoet aan internationale reglementeringen i.v.m het gebruik van gevaarlijke stoffen (REACH).

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van de Innovacelli is internationaal beschermd door patenten.

Personalisatie

Elke Innovacelli Barometer wordt naar Uw wensen afgewerkt met een variatie aan mogelijkheden. U heeft de keuze uit een ruime collectie met hout, glas of roestvrij staal.

De instrumenten worden met de grootste zorg naar Uw wensen gemaakt. Kwaliteit is voor ons van primair belang! Wij zullen Uw bestelling dan ook met de grootste zorg behandelen. Hierdoor zou het kunnen dat in uitzonderlijke situaties een bestelling de normale leveringstermijn van 3 weken overschrijdt. Wij vragen Uw begrip voor deze keuze.